• CS1: Số 57 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
  • CS2: Số 8 Tố  Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội
  • CS3: Toà CT7F, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
CS1: Số 57 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội


CS2: Số 8 Tố  Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội