Quà Tết Trung Thu

Bánh trung thu Yến Sào Khánh Hòa hộp 4 bánh  120gr (2 thập cẩm – 2 mềm) – Yến Sào Plaza
Bánh trung thu Yến Sào Khánh Hòa hộp 6 bánh x 200gr  (3 Nhân mềm, 3 thập cẩm) – Yến Sào Plaza
Bánh trung thu Yến Sào Khánh Hòa hộp 2 bánh 120gr – Yến Sào Plaza (1 thập cẩm, 1 nhân mềm)
Sale! Hộp Bánh Trung Thu Nước Yến Sào Khánh Hòa – Trăng Thu Lộc Phát – Yến Sào Plaza
Sale! Hộp Bánh Trung Thu Nước Yến Sào Khánh Hoà – Trằng Thu An Phát – Yến Sào Plaza
Hộp Bánh Trung Thu 200gram Nước Yến Sào Khánh Hoà – Trăng Thu Phát Tài – Yến Sào Plaza
Sale! Hộp Bánh Trung Thu Yến Sào Khánh Hòa Tinh Chế Sợi Dài 30G & Đông Trùng Hạ Thảo – Minh Nguyệt Như Ý-Yến Sào Plaza
Sale! Hộp Bánh Trung Thu Yến Sào Khánh Hòa Sợi Ngắn 50G & Đông Trùng Hạ Thảo – Minh Nguyệt An Nhiên- Yến Sào Plaza
Sale! Hộp Bánh Trung Thu Yến Sào Khánh Hòa Tinh Chế Sợi Dài 50G & Đông Trùng Hạ Thảo – Minh Nguyệt Cát Tường – Yến Sào Plaza
Sale! Hộp Bánh Trung Thu Yến Sào Khánh Hòa Tinh Chế Sợi Dài Thượng Hạng 50G & Đông Trùng Hạ Thảo – Minh Nguyệt Phú Qúy – Yến Sào Plaza
Sale! Hộp Qùa Bánh Trung Thu Yến Sào Khánh Hòa Thượng Hạng 100g – Rượu Hải Mã – Minh Nguyệt Như Ý – Yến Sào Plaza
Sale! Hộp Qùa Bánh Trung Thu Yến Sào Rút Lông Khánh Hòa 100g – Rượu Hải Mã – Minh Nguyệt Phát Tài – Yến Sào Plaza
Sale! Hộp Bánh Trung Thu Yến Sào Khánh Hòa Tinh Chế Sợi Ngắn 100g -Yến Sào Plaza
Sale! Hộp Bánh Trung Thu Yến Sào Khánh Hòa Tinh Chế 100g -Yến Sào Plaza
Sale! Hộp Bánh Trung Thu Yến Sào Khánh Hòa Tinh Chế Sợi Dài Thượng Hạng 100g – Yến Sào Plaza
Sale! Hộp Bánh Trung Thu Yến Sào Khánh Hòa Rút Lông Cao Cấp 50G & Đông Trùng Hạ Thảo – Minh Nguyệt Phúc Lộc -Yến Sào Plaza
Sale! Hộp Qùa Bánh Trung Thu Yến Sào Hồng Yến Rút Lông 100g Khánh Hòa Rượu Hải Mã – Minh Nguyệt Trường Lộc – Yến Sào Plaza
Bánh trung thu Yến Sào Khánh Hòa hộp 2 bánh 200gr – Yến Sào Plaza (1 thập cẩm, 1 nhân mềm)
Bánh Trung Thu Yến Sào Khánh Hòa Hộp 2 Bánh PT 120g 1 Thập Cẩm 1 Mềm – Yến Sào Plaza
Bánh trung thu Yến Sào Khánh Hỏa hộp 4 bánh  200gr (2 thập cẩm– 2 mềm) – Yến Sào Plaza

Tổ Yến Sào Tinh Chế

Yến Sào Tinh Chế Sợi Ngắn – 50g – Yến Nhà Nha Trang – Yến Sào Plaza
Yến Sào Tinh Chế Sợi Dài – 50g – Yến Nhà Nha Trang – Yến Sào Plaza
Yến Sào Tinh Chế Sợi Ngắn – 100g – Yến Nhà Nha Trang – Yến Sào Plaza
Yến Sào Tinh Chế Sợi Dài – 100g – Yến Nhà Nha Trang – Yến Sào Plaza
Sale! Tổ Yến Sào Tinh Chế – Sợi Dài Cao Cấp – 30g – Yến Sào Paza
Sale! Tổ Yến SàoTinh Chế Sợi  – 50g – Yến Sào Plaza
Sale! Tổ Yến Sào Tinh Chế – Sợi Dài Cao Cấp – 50g – Yến Sào Paza
Sale! Yến Sào Tinh Chế – Sợi Dài Thượng Hạng – 50g – Yến Sào Paza
Sale! Tổ Yến Sào Tinh Chế Sợi Ngắn Cao Cấp – 100g – Yến Sào Plaza
Sale! Tổ Yến Sào Tinh Chế – Sợi Dài Cao Cấp- 100g – Yến Sào Plaza
Sale! Tổ Yến Sào Rút Lông – Hảo Hạng – 100g – Yến Sào Plaza
Sale! Tổ Yến Sào Rút Lông – Thượng Hạng – 100g – Yến Sào Plaza
Tổ Yến Sào Rút Lông – Thượng Hạng Đặc Biệt – 100g – Yến Sào Plaza
Yến Sào Khánh Hòa – Yến Đảo Tinh Chế Hộp 100g 014G – Yến Sào Plaza
Hộp Quà Biếu Yến Sào “Trống Đồng Đông Sơn” – Yến Tinh Chế Cao Cấp 200g
Tổ Yến Huyết Tinh Chế Thương Hạng – Nha Trang – Khánh Hòa – 100g
Tổ Yến Sào Khánh Hòa Chính Hiệu Tinh Chế  – 100G – Yến Sào Plaza
Tổ Yến Sào Rút Lông Nguyên Tổ – Nutrinest – 100g – Yến Sào Plaza
Tổ Yến Sào Rút Lông Nguyên Tổ Thượng Hạng – Nutrinest – 100g – Yến Sào Plaza
Hồng Yến Khánh Hòa Rút Lông Nguyên Tổ Thượng Hạng – 100g – Yến Sào Plaza

Nước Yến

Mua 4 Tặng 1 – Lốc 5 Hũ Nước Yến Sào Green Bird – Nutrinest – Yến Sào Plaza
Mua 6 Tặng 1 – Nước Yến Sào Nguyên Chất Chưng Đường Phèn
Sale! Mua 5 Tặng 1 – Lốc 6 Hũ Nước Yến Sào Green Bird – Nutrinest
Mua 5 Tặng 1 – Lốc 6 Hũ Nước Yến Sào Chưng Đường Kiêng Củ Cải – Yến Sào Plaza
Nước Yến Sào Chưng Đường Phèn Organic- Hộp Qùa 6 Hũ – Yến Sào Plaza
Nước Yến Sào Chưng Đường Kiêng Green Bird – Hộp Quà 6 Hũ – Yến Sào Plaza
Hộp Qùa Tặng Nước Yến Nguyên Chất Chưng Đường Phèn 6 hũ*72gram – Nutrinest- Yến Sào Plaza
Nước Yến Sào Khánh Hòa – Sanest Hộp 6 Hũ – Yến Sào Plaza
Nước Yến Sào Khánh Hòa – Sanest Hộp 8 Hũ – Yến Sào Plaza
Súp Yến Sào Nguyên Tổ 10Gram Chưng Đường Phèn Gold Bird – Nutrinest
Hộp Quà 30 gram Yến Sào Nguyên Tổ Chưng Đường Phèn – Gold Bird – Yến Sào Plaza
Gold Bird – Hộp Quà Yến Sào Nguyên Tổ Chưng Đường Phèn – 6 Hũ * 190 Gram – Nutrinest
Mua 5 Tặng 1 – Lốc 6 Hũ Yến Sào Trẻ Em Babi Bird – Nutrinest
Nước Yến Sào Khánh Hòa – Sanest Kids Trẻ Em – 10 Lọ Đơn 62ml – Yến Sào Plaza
Sale! Nước Yến Sào Khánh Hòa – Sanest Ăn Kiêng – Lọ Đơn 70ml – Yến Sào Plaza
20gram Yến Sào Chưng Đậm Đặc Không Đường Nutrinest – Yến Sào Plaza
Nước Yến Sào Khánh Hòa Có Đường – Sanest – 6 Lọ Đơn 70ml – Yến Sào Plaza
Green Bird – Nước Uống Bổ Dưỡng Yến Sào Và Collagen – Yến Sào Plaza
Green Bird – Hộp Quà Nước Yến Sào Chưng Đông Trùng Hạ Thảo – 6 hũ * 185 ml – Nutrinest
Green Bird – Hộp Quà Nước Yến Sào Chưng Hạt Chia – 6 hũ * 185 ml – Nutrinest