TỔ YẾN

Sale! Tổ Yến Sào Tinh Chế – Sợi Dài Thượng Hạng – 100g -Yến Sào Plaza
Sale! Tổ Yến Sào Rút Lông – Hảo Hạng – 100g – Yến Sào Plaza
Tổ Yến Sào Rút Lông – Thượng Hạng Đặc Biệt – 100g – Yến Sào Plaza
Tổ Yến Sào Tinh Chế Hảo Hạng – Nutrinest – 50g – Yến Sào Plaza
Tổ Yến Sào Rút Lông Nguyên Tổ – Nutrinest – 100g – Yến Sào Plaza
Hồng Yến Khánh Hòa Rút Lông Nguyên Tổ Thượng Hạng – 100g – Yến Sào Plaza
Tổ Yến Huyết Tinh Chế Thương Hạng – Nha Trang – Khánh Hòa – 100g
Hộp Quà Biếu Yến Sào “Trống Đồng Đông Sơn” – Yến Tinh Chế Cao Cấp 200g
Tổ Yến Sào Khánh Hòa Chính Hiệu Tinh Chế  – 100G – Yến Sào Plaza
Yến Sào Khánh Hòa – Yến Đảo Tinh Chế Hộp 100g 014G – Yến Sào Plaza
Tổ Yến Sào Rút Lông Nguyên Tổ Thượng Hạng – Nutrinest – 100g – Yến Sào Plaza
Yến Sào Tinh Chế Sợi Ngắn – 50g – Yến Nhà Nha Trang – Yến Sào Plaza
Yến Sào Tinh Chế Sợi Ngắn – 100g – Yến Nhà Nha Trang – Yến Sào Plaza
Sale! Tổ Yến Sào Thô Cao Cấp – 100g – Yến Sào Plaza
Tổ Yến Sào Thô Thượng Hạng – 100g -Yến Sào Plaza
Tổ Yến Sào Thô Còn Lông Nutrinest – 100g

Nước Yến

Sale! Mua 5 Tặng 1 – Lốc 6 Hũ Nước Yến Sào Green Bird – Nutrinest
Mua 5 Tặng 1 – Lốc 6 Hũ Nước Yến Sào Chưng Đường Kiêng Củ Cải – Yến Sào Plaza
Mua 6 Tặng 1 – Nước Yến Sào Nguyên Chất Chưng Đường Phèn
Súp Yến Sào Nguyên Tổ 10Gram Chưng Đường Phèn Gold Bird – Nutrinest
Nước Yến Sào và Sâm Lát – Lốc 4 hũ *72g – Yến Sào Plaza
Green Bird – Babi Nước Yên Dành Cho Trẻ Em – 5 hũ*72ml – Yến Sào Plaza
Green Bird – Yến Sào Chưng 9 Vị – 4 hũ * 185 ml – Nutrinest
Green Bird – Yến Sào Chưng Đông Trùng Hạ Thảo – 4 hũ * 185 ml – Nutrinest
Green Bird – Nước Uống Bổ Dưỡng Yến Sào Và Collagen – 4 Hũ – Yến Sào Plaza
Green Bird – Hộp Quà Nước Yến Sào Chưng Hạt Chia – 4 hũ * 185 ml – Nutrinest
Nước Yến Sào Khánh Hòa – Sanest Hộp 6 Hũ – Yến Sào Plaza
Nước Yến Sào Khánh Hòa – Sanest Hộp 8 Hũ – Yến Sào Plaza
Nước Yến Sào Chưng Đường Phèn Organic- Hộp Qùa 6 Hũ – Yến Sào Plaza
Nước Yến Sào Chưng Đường Kiêng Green Bird – Hộp Quà 6 Hũ – Yến Sào Plaza
Hộp Qùa Nước Yến Sào Và Nhân Sâm Lát – 8 Hũ – Yến Sào Plaza
Hộp Qùa Tặng Nước Yến Nguyên Chất Chưng Đường Phèn 6 hũ*72gram – Nutrinest- Yến Sào Plaza
Hộp Quà 30 gram Yến Sào Nguyên Tổ Chưng Đường Phèn – Gold Bird – Yến Sào Plaza
Gold Bird – Hộp Quà Yến Sào Nguyên Tổ Chưng Đường Phèn – 6 Hũ * 190 Gram – Nutrinest
Mua 5 Tặng 1 – Lốc 6 Hũ Yến Sào Trẻ Em Babi Bird – Nutrinest
Nước Yến Sào Khánh Hòa – Sanest Kids Trẻ Em – 10 Lọ Đơn 62ml – Yến Sào Plaza
Sale! Nước Yến Sào Khánh Hòa – Sanest Ăn Kiêng – Lọ Đơn 70ml – Yến Sào Plaza
Nước Yến Sào Khánh Hòa Có Đường – Sanest – 6 Lọ Đơn 70ml – Yến Sào Plaza
Sale! Túi Qùa Tết Nước Yến Chưng Sẵn – 12 Hũ – Yến Sào Plaza
Sale! Túi Qùa Tết Nước Yến Dành Cho Người Ăn Kiêng – 12 Hũ – Yến Sào Plaza